Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Średniej       2013/2014

 

 

 
Dokumenty Szkolne
 

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania                                            

Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny                       Plik do ściągnięcia

                                     

               Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania                                            

       Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                      Plik do ściągnięcia